Türkeli

Home »  Sinop »  İlçelerimiz »  Türkeli

Türkeli hakkında bilmek istedikleriniz

Yüzölçümü:295 km2
Nüfusu:21.479
İlçe Merkezi:7.328
Köyler:14.151
Rakım:10 m

» Tarihi
» Coğrafi Durumu
» İklim
» Ulaşım
» Ekonomik Durum
» Sosyal ve Kültürel Durum
» İdari Durum
» Türkeli’den Görüntüler


TarihiYukarı

İlçe, önce Rum Pontuslular’ın sonra Selçuklular’ın daha sonra İsfendiyaroğulları Beyliği’nin ve 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet’in Sinop’u alması ile Osmanlı yönetiminin eline geçmiştir. İlk kurulduğu zamanki adı Yarna’dır. Daha sonra sahilde batan bir gemi kalıntısına istinaden Gemiyanı adını almıştır. Türklerin ormanlık olan yöreye yerleşmeleri ile Türklerin Yerleşim Yeri anlamına gelen Türkeli adını almıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında Ayancık ilçesine bağlı olan Türkeli 01/05/1957 yılında ilçe olmuştur.

Coğrafi DurumuYukarı

Doğusu Ayancık, batısı Kastamonu ili Çatalzeytin ilçesi, güneyi Kastamonu ile Taşköprü ilçesi, kuzeyi Karadeniz ile çevrili olup, 295 km2 alana sahiptir. İlçe İsfendiyar Dağlarının Karadenize ulaştığı yerde ve sahilde kurulmuştur. İlçe sahildeki dar düzlükte kurulmasına karşılık, sahilden içlere doğru hemen yükseltiler başlar. İçlere gidildikçe yeşil ormanlarla kaplı alanlar çoğalır. Büyük ormanlardan biri olan Zindan Ormanının bir kısmı Türkeli ilçesi sınırları içerisindedir. Bu gür ormanda; çam, köknar, kayın, gürgen, meşe, kestane, kavak ve dışbudak başlıca ağaç türlerini teşkil eder.İlçenin önemli akarsuları:

Cible Çayı:
Gökçealan ve Çatak Köyü topraklarından başlayıp ilçe merkezinden denize ulaşır

Akçay Çayı:
Koru Yaylasından başlayıp Çatalzeytin ilçesi ile Türkeli ilçesi sınırını çizerek denize ulaşır.

Helaldı Çayı:
Helaldı çevresinin sularını toplayarak, Güzelkent beldesinin kenarından denizeulaşır.

İklimYukarı

İlçe Karadeniz İkliminin batı ve doğu iklim özelliklerinin geçiş noktasında bulunmaktadır. Yaz ve kış sıcaklık ortalamaları oranında büyük farklılıklar görülmektedir. Her mevsim nemli ve yağışlı geçer. İlçe sismik bakımından genel olarak aktif bölgeler dışında dördüncü derece deprem bölgesi içinde yer almaktadır.

UlaşımYukarı

İlçe köy yolları genel olarak beş güzergahtan oluşmaktadır;

1. Grup:
Türkeli ilçesinden başlayarak Güzelkent-Düz-Karabey-Kayabaşı-Akçabük ve Direkli yollarıdır.

2. Grup:
Türkeli-Düzler-Hamamlı-Turhan-Yazıcı-Yeşiloba-Sazkışla-Satı-Gökçealan Çatakgeriş-Çatakörencik ve Çatakgüney yollarıdır.

3. Grup:
Türkeli-Gündoğdu-Alagöz-Hacı-Yapraklı ve Sazkışla yolları vardır.

4. Grup:
Türkeli-Oymayaka-Gencek-Kuz-Kuşçular ve Sarmaşik yollaridir.

5. Grup:
Türkeli-Güzelkent (Helaldı mah.) Taşgüney-Ayancık İlçesi Yeni Güler Maden, Çaylıoğlu-Ünlüce yollarıdır.

Ekonomik DurumYukarı

Sahilde, dar ve küçük, düz bir alanda kurulan Türkeli ilçesi, dağların kıyıdan itibaren hemen yükselmesi nedeniyle küçük bir tarım alanına sahiptir. Ekim alanının darlığı, sanayinin gelişmemesi halkın çoğunluğunun dış ülkelere ve diğer şehirlere çalışmaya gitmek için zorlamıştır. Bunun sonucu ise İlçeye bol miktarda döviz girdisi olmaktadır. Bu da modern bina yapılarını ve inşaat işçiliğini geliştirmektedir. İnşaat işçiliği ve ustalığı halkın önemli gelir kaynağıdır. İlçe orman bakımından İl’in en zengin ilçelerinden biridir. Halkın en önemli geçim kaynağı ise orman ürünleridir. Orman köylerinin çoğunluğu geçimini müsaadeli orman kesim ve nakliyesi ile karşılamaktadır. İlçede bu ürünleri bir araya toplayacak Orman İşletme Müdürlüğü deposunun bulunması ile orman ürünleri, İlçe nakliyecileri, kereste fabrikaları ve atölyeleri için malzeme ve gelir, buralarda çalışanlar için çok önemli geçim kaynağıdır.

İlçenin zengin ormanlarında yetişen kestane ağaçlarından elde edilen kestane, orman köylüsü için önemli bir geçim kaynağıdır. İlçenin kıyı kesiminde meyvecilik gelişmiştir. Düz alanlarda tarım ürünleri yetiştirilir. Bunların başında mısır gelir ve en önemli yeri tutar. Orman ürünlerine dayalı olarak Güzelkent Belediyesi sınırlarında bir adet sanayi kuruluşu mevcuttur. Bunun yanında İlçe merkezi ve Güzelkent Beldesinin bazı köylerinde kereste biçme atölyeleri ve marangozhaneler mevcuttur. İlçe merkezinde Ziraat Bankası, İş Bankası ve Halk Bankası şubeleri vardır. Ayrıca Çatakgüney, Çatakörencik, Çatakgeriş, Sarmaşık, Gökcealan, Satı, Direkli ve Hacı Köyünde Tarımsal Kalkınma Kooperatifi vardır. İlçe Ayancık ilçesi üzerinden gelen elektrik hattından enerji almaktadır. Telefon ve haberleşme konusunda ilçenin hiç bir sorunu kalmamıştır.

Sosyal ve Kültürel DurumYukarı

Nüfus
Ekim alanlarının darlığı, sanayinin gelişmemesi halkın çoğunluğunun dış ülkelere ve diğer şehirlere çalışmaya gitmek için zorlandığından, yaz aylarında tatilini geçirmek için gelenlerle birlikte, ilçe nüfusu 2-3 katına çıkabilmektedir.

Eğitim
İlçe merkezinde birer tane genel lise, çok programlı lise 2 tane de ilköğretim okul bulunmaktadır. Bunların yanısıra bir de Yatılı Bölge Okulu vardır.Güzelkent’te 1 ilköğretim, Ayaz Köyü’nde 1 ilköğretim okulu ve köylerde 61 ilkokul vardır. Ayrıca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nce yetişkinlere yönelik, bilgisayar, nakış, dikiş, giyim, el sanatları, ev ekonomisi ve beslenme dallarında 1991-1992 yılı içinde 29 tane bilgi ve beceri kazanma kursları açılmıştır.

Turizm
Coğrafi yapı ve tabiat güzelliği ile deniz ve ormanın kucaklaştığı ilçede turizm alanındaki gelişmeler, her yıl artmaktadır. Son yıllarda ulaşımda sağlanan ve sağlanmakta olan düzenlemelerle, turistik tesislerde de ilerlemeler gözlenmektedir. İlçe merkezinde iki adet modern otel vardır. Tabii güzellikleri ile beraber, ilçe merkezinde Gemiyanı Belediye Plajı, doğusunda 5 km. uzaklıktaki Güzelkent sahilleri ince ve temiz kumu ile yine ilçenin batısında 5 km. uzaklıktaki Oymayaka Köyü Güllüsü sahili, deniz banyosu için en güzel köşelerindendir. Zindan Ormanlarında ve bu ormanda yer alan Çatak Yaylalarında yaban hayvan avcılığı yapılmaktadır. Yaz aylarında çok soğuk suları, tertemiz havası ve yeşilin çeşit çeşit cömertliği ile Zindan Ormanları ve Çatak Yaylaları görülmeye, gezilmeye ve piknik yapmaya değerdir.

İdari DurumYukarı

Biri merkez diğeri belde belediyesi olmak üzere 2 belediye vardır. Köy yerleşim birimlerinin sayısı 31’dir.

Türkeli’denYukarı

Yoruma kapalı

Almanya Sinoplular Yardımlaşma Derneği
Developed by aidem.de
Sinop Kuyumcusu