Saraydüzü

Home »  Sinop »  İlçelerimiz »  Saraydüzü

Saraydüzü hakkında bilmek istedikleriniz

Yüzölçümü:226 km2
Nüfusu:8.665
İlçe Merkezi:3.825
Köyler:4.840
Rakım:450 m

» Tarihi
» Coğrafi Durumu
» Ekonomik Durum
» Eğitim ve Kültürel Durum
» İdari Durum
» Saraydüzü’den Görüntüler


TarihiYukarı

Boyabat ilçesine bağlı bucak iken 20 Mayıs 1990 gün ve 20523 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3644 sayılı kanunla kurulan ilçemiz 26/07/1990 tarihinde fiilen faaliyete geçmiştir. İlçe merkezinin kurulu bulunduğu yerleşim yerinin tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Bucak merkezi iken Kızıloğlan adı daha sonra 1954 yılında Saraydüzü olarak değiştirilmiştir. Saraydüzü ilçesi engebesiz, düz bir arazi üzerine kurulmuştur. İlçenin köylerinde ve Vezirköprü yönlerinde tarihi eserlere rastlanılmaktadır.

Coğrafi DurumuYukarı

Doğuda Durağan ve Vezirköprü Batıda Boyabat Kuzeyde Boyabat Güneyde Kargı ve Osmancık ilçeleri ile çevrilidir. İlçe Karadeniz Bölgesinde olmasına rağmen, kıyı kesimleri kadar arızalı, dikey, toprağa dik şekilde olmayıp, arazi nispeten yüksek dağ silsilelerinden teşekkül etmiş ve tepeler halinde yükselip alçalmaktadır. Tarım arazisinin %40’ı sulanabilmektedir. İlçe bölgenin iç kısmında kaldığından İç Anadolu iklimi özelliği görülür. En sıcak ayları temmuz ve ağustos, en soğuk ayları ise ocak ve şubat aylarıdır. Yılın 80 günü yağışlı olup, metrekaraye 360-400kg yağış düşmektedir.

Ekonomik DurumYukarı

İlçenin geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Arazinin büyük ölçüde engebeli olması tüm arazi içinde yapılan tarımı %30’la sınırlamaktadır. Ekilen arazinin %40’ı sulanır durumda olup sulanabilir arazilerde genellikle çeltik ekimi yapılmaktadır. Geriye kalan %60 lık kıraç araziye ise şeker pancarı hububat, baklagiller, ayçiçeği ve diğer bitkiler ekilmektedir. Genel olarak tarım ürünleri iç tüketime arz edilmektedir. İlçede zirai üretim, temel geçim kaynağı sayılabilir. İlçeye bağlı 14 köyde Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve 3 köyde de Toprak Sulama Kooperatifi vardır. İlçe köylerinde hayvancılık orta seviyedir. Hayvan varlığımızın büyük bir kısmı yerli ırklardan oluşmaktadır. İlçenin il merkezine uzaklığı 116km’dir.

Eğitim ve Kültürel DurumYukarı

İlçenin eğitim ve kültür tarihi oldukça eskidir. İlçe nüfusunun %95’i okur-yazardır. Okuma yazma bilmeyenler arasında yaşlı nüfus çoğunluktadır. İlçe merkezinde 1948 yılından önce 3 sınıflı ilkokul, bu tarihten 1970’li yılların başına kadar 5 sınıflı ilkokul, 1991 yılına kadar 8 sınıflı ilköğretim okulu mevcuttur. 1991-1992 eğitim-öğretim yılından itibaren lise birinci sınıftan başlayarak ve periyodik olarak sınıf sayısı artırılarak ve bu arada devlet yapısı lise binasını plânlayıp gerçekleştirmek kaydıyla, lisenin Atatürk İlköğretim Okulu bünyesinde açılışı yapılmıştır. İlçede öğretmen evi hizmet binası hizmete girmiştir. Başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlere göç hızla arttığından okullarda her geçen gün öğrenci sayısı azalmaktadır. İlçede taşımalı eğitim uygulaması yapılmakta olup 1.kademe 61 ve 2.kademe 62 olmak üzere 123 öğrenci taşınmaktadır. Bu öğrenciler eğitimlerini İlçe merkezinde bulunan Atatürk İlköğretim Okulunda yapmaktadırlar.

İhalesi yapılan ve yapımına başlanan 300 öğrenci kapasiteli Y.İ.B.O yapıldığı takdirde sekiz yıllık eğitim uygulanmasında problem kalkmayacaktır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Mehmet Akif Ersoy Lisesi, Atatürk İlköğretim Okulu, Öğretmen Evi; köy ve mahallelerde 13 adet (12’si I. kademe) ilköğretim okulu olmak üzere 17 eğitim kurumu mevcuttur. İlçe merkezinde Atatürk İlköğretim Okulu ile Tepeköy İlköğretim Okulu bünyesinde olmak üzere iki ana sınıfı mevcuttur. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce ilçe ve köylerinde 2 adet bilgi beceri kursu açılmıştır. Eğitim-öğretim gören öğrenci sayısı ise; Ana sınıfı : 22 İlköğretim (I. Kademe ) : 508 İlköğretim (II kademe ) : 106 Lise : 34 Kursiyer : 44 olmak üzere 714’tür. İlçede futbol sahası ve spor salonu olmadığından spor, mahalli düzeyde yapılmaktadır. Sinema ve tiyatro tesisleri bulunmamaktadır. Basım ve kitap evleri bulunmayıp 1992 yılında açılan İlçe Halk Kütüphanesi mevcuttur. Halkın giyim ve kültür yapısı yöresel bir özellik taşımaktadır. İlçe folklorik yönden zengin olup, okullar bünyesinde bir adet folklor ekibi bulunmaktadır.

İdari DurumYukarı

İlçe teşkilâtı 20 Mayıs 1990 tarihinde kurulmuştur. Sinop iline bağlı olup 31 köyü bulunmaktadır.

Saraydüzü’den GörüntülerYukarı

Yoruma kapalı

Almanya Sinoplular Yardımlaşma Derneği
Developed by aidem.de
Sinop Kuyumcusu