Durağan

Home »  Sinop »  İlçelerimiz »  Durağan

Durağan hakkında bilmek istedikleriniz

Yüzölçümü:1.034 km2
Nüfusu:29.719
İlçe Merkezi:10.422
Köyler:19.207
Rakım:220 m

» Tarihi
» Coğrafi Durumu
» Ekonomik Durumu
» Doğal Güzellikleri
» Tarihi Eserler
» İdari Durum
» Durağan’dan Görüntüler


Tarihi Yukarı

İlçe, adını kasabada bulunan ve 1265 yılında Selçuklu veziri Müinüddin Süleyman tarafından yaptırılan handan almaktadır. Han, uğrak ve dinlenme yeri olarak kullanılmış, yolcu ve halk dilinde bu sebeple hana „DURAKHAN“ denilmiştir. Böylece yeni kasabanın adı, bu hana izafeten DURAKHAN, zaman içinde halk dilinde DURAĞAN şeklini almıştır.

Çok uzun bir geçmişi olan Durağan, tarih yönünden epeyce eskidir. Eski çağlardan beri İç Anadolu’dan, Sinop tabii limanına giden yollar, Durağan-Boyabat üzerinden geçerdi. Sinop’u Anadolu’nun iç kısmına bağlanan yolların ilçeden geçmesi, İç Anadolu’yu Karadeniz’e bağlayan ticaret yolu üzerinde bulunması Durağan’ın önemini arttırmış ve canlı bir kasaba durumuna getirmiştir. Durağan ve çevresi Türk idaresine Danişmentliler tarafından alınmıştır. Selçuklular döneminde önemini ve işlevini devam ettiren Durağan, beylikler döneminde Candaroğulları hakimiyetine girmiştir. Yıldırım Bayezid tarafından 1392’de Osmanlı yönetimine katılan Durağan, 1402 Ankara Savaşı’nın sonucunda tekrar Candaroğulları hâkimiyetine girmişse de, II. Murat zamanında tekrar ve kesin olarak Osmanlı toprağı haline gelmiştir. Osmanlı döneminde Kastamonu eyaletine bağlı ilçe iken, 1899’da yapılan düzenleme ile Boyabat ilçesine bağlı bir bucak haline dönüştürülmüştür. Nihayet Cumhuriyet döneminde il olan Sinop’a 1954 yılında ilçe olarak bağlanmıştır.

Coğrafi DurumuYukarı

Durağan; İç Anadolu’yu Karadeniz’e bağlayan yollar üzerinde bulunması ve Gökırmak Vadisinde verimli topraklara sahip olması itibariyle çok önemli coğrafi bir konuma sahiptir. İlçenin 68 köyü bulunmaktadır. İlçenin yüzölçümü 1034 km2’dir. Arazisinin %80’i dağlıktır. Bölgede Kuzey Anadolu sıra dağları içerisinde yer alan İsfendiyar ve Doğu Ilgaz dağlarının uzantıları bulunmaktadır. En yüksek yer 1451 metre ile „Dedemin Tepesi“ denilen yerdir. Çok güzel yaylalara ve çok verimli ovalara sahip olan İlçenin en önemli akarsuları Kızılırmak ve bu ırmağın kolu olan Gökırmak’tır. İlçeye hayat veren, güzellik katan da zaten bu ırmaklardır. İlçenin can damarı Gökırmak, ilçe sınırları içerisinde Kızılırmak ile birleşir. Birleşme yeri, bugün ilçeye ayrı bir güzellik sağlayan ve sağladığı balıkçılık imkânı ile canlılık katan Altınkaya Barajı Gölü sahası içerisinde kalmıştır. İlçenin tabii gölleri yoktur. Baraj gölleri ve göletler vardır. Bafra ilçe sınırları içinde kurulan Altınkaya Barajı, ilçe merkezi sınırına kadar suni bir göl oluşturmuştur. İlçe merkezi ve yakın çevresi genel olarak yeşilliklerle kaplıdır. Ormanlık bölgelerde, çam ağaçları birinci sırayı alır. İlçe, Karadeniz kıyılarında hüküm süren Karadeniz iklimi ile iç ksımlarda hüküm süren karasal iklim arasında bir geçiş iklimi hakimiyeti altındadır. Yazları fazla yağış olmaz, nisbeten kurak geçer, kışları ise çok soğuk değildir. Merkezde rakım 220m’dir.

Ekonomik Durumu Yukarı

İlçenin ekonomisi genel olarak tarım ve hayvancılığa dayanır. Gökırmak Vadisinin verimli topraklarında sulu tarım yapılmakta olup, büyük oranda çeltik (pirinç) ekimi görülmektedir. Halkın kendi ihtiyacını karşılayacak oranda da diğer tarım ürünleri yetiştirilmektedir. (Aşağıkaracaören Sera Üretimi ) İlçede dışarıya tarım ürünlerinden pirinç ve kuru fasulye, orman ürünlerinden de kereste ve odun satılır. Hayvan ürünlerinden ise canlı hayvan ile yün, deri ve yumurta satılır. İlçede hayvancılık tarımdan sonra ikinci sırada yer alır. Orman ürünleri halkın geçim kaynaklarından 3.sırayı alır. Gökırmak Vadisi dışında kalan orman köylerinin halkının %80’i geçimini orman işçiliği yaparak sağlamaktadır. Son yıllarda baraj gölünden elde edilen balık üretimi de ilçenin önemli ticari girdisi haline gelmiştir. Balık üretimi ile ilgili su ürünleri kooperatifi kurulmuş olup, elde edilen balıklar komşu illere pazarlanarak Pazar Gölü çevresinde kalan halkın önemli geçim kaynağını oluşturmaktadır.

Doğal Güzellikleri Yukarı

İlçe halkının dinlenme yeri olarak merkezde 3 adet çay bahçesi mevcuttur. Ayrıca, piknik ve mesire yeri olarak Buzluk (orman evleri), Altınkaya Barajı Gölü kenarı, Yassıalan’da Dua Suyu, Geyikardıcı ve Yukarıkaracaören Göleti bulunmaktadır. Ayrıca ormanlık ve yeşil alanları da oldukça güzeldir. İlçenin bir başka tabii güzelliği de Buzluk Mağarası’dır. Mağara Buzluk Dağı’nda kayalık bir mevkide tabii olarak „karstik erimeler“ sonucunda oluşmuştur. Mağara yer altında olduğu için çok karanlıktır. Bu sebeple mağaraya ancak el feneri ile inmek mümkündür. Mağarada müthiş bir hava akımı vardır. Mağaranın derinliğinde, bir müddet inildikten sonra oda benzeri mekanlar mevcuttur. Buralarda tabii halde oluşmuş buzlar bulunur. Yaz aylarında da hava akımı daha fazla olduğu için buz oranı da buna bağlı olarak artar. Buzdolaplarının henüz kullanılmadığı dönemlerde buradan buz çıkarılarak yaz aylarında içme sularını soğutmada kullanılırdı. 1960’lı yıllara kadar çıkarılan buzlar ilçe merkezine getirilir ve pazarlarda satılırdı. Bugün burası, çevresi ile birlikte düzenlendiğinde turistik bir yer olabilecek özelliğe sahiptir. Yazın sürekli gidilen bir mesire yeri durumundadır. Soğuk, sertlik derecesi normal, çok iyi içilebilen bir suyu ve çok temiz havası vardır.

Tarihi Eserler Yukarı

Durakhan
İsmini ilçeye ad olarak veren ve İç Anadolu ile Karadeniz arasındaki ticaret yolu üzerinde bulunan han, Selçuklu Veziri Müinüddin Süleyman Pervane tarafından 1265 yılında yaptırılmıştır. Zamanın en modern tesislerinden biri olarak inşa edilen Durakhan Kervansarayı; dinlenme salonu, yatakhanesi, aşevi, mescit ve hamam bölümlerinden oluşan bir külliye niteliğindedir. 1989 yılında restore edilmiştir.

Terelek Kaya Mezarı
Köklen Köyü Kemerbahçe Mahallesi sınırları içinde bulunmaktadır. Çok yüksek bir yerde olup, bulunduğu Gökırmak Vadisi’ne hakimdir. Bu yapının, bazı kaynaklarda Hititlere bazılarında ise Paflagonyalılar’a ait olduğu belirtilmektedir. Mezarın MÖ. 7. yy.da yapıldığı sanılmaktadır.

Ambarkaya Mezarı
Durağan-Vezirköprü karayolu üzerinde Karadeğin Köyü yakınında olup, ilçe merkezine 5 km. mesafededir. M.Ö.6.yy. da yapıldığı sanılmaktadır.

İsmail Bey Camii
Kasabanın en büyük ve en eski camiidir. Osmanlılar zamanında 1867 yılında yapılan cami Durağan Kervansarayı’nın hemen yanındadır. 1943 yılında depremden zarar görmüş ve adı İsmail olan bir usta tarafından onarılmıştır. Bu tarihten sonra cami, İsmail Bey Camii diye anılmıştır. Caminin kapısı, minberi ve kürsüsü ağaç kabartma ve oyma tekniğiyle yapılmış ve çok süslüdür.

Kalfet Camii
Buzluk mevkiinde bulunan Kalfet Camiinin yapılış tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Çevresindeki köylerin toplanıp cuma namazı kılmaları için inşa edilmiştir. Çevrenin en eski yumru ağaçtan yapılmış camiidir. İbadete kapalı olup, harabe halindedir.

Yağbasan Türbesi
Candaroğulları zamanında 1395 tarihinde yapılmıştır. Yağbasan Köyü Alan Mahallesindedir.

İdari Durum Yukarı

İlçe Belediye teşkilatı 1954 yılında kurulmuştur. Yine İlçe Merkezinde 4 mahalle bulunmaktadır. Bunlar; Merkez, Gökırmak, Buzluk ve Yeşillik mahalleleridir.

Durağan’dan Görüntüler Yukarı

Yoruma kapalı

Almanya Sinoplular Yardımlaşma Derneği
Developed by aidem.de
Sinop Kuyumcusu